Норвежка програма за сътрудничество с България

Проект: “Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора”