Проект Европейски мостове

logoПроект Европейски екомостове се реализира от Търговско-промишлена палата – Стара Загора в партньорство с екологичната организация Енвиропеа, Париж, Гражданско обединение – Стара Загора и Обществен дарителски фонд – Стара Загора с финансовата подкрепа на Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия.

Норвежка програма за сътрудничество с България

Проект: “Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора”