Консултативен екосъвет

ОБЛАСТЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЕКОСЪВЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
инж. Николай Шопов – СНЦ „Гражданско обединение -EKОЦЕНТЪР"

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Мариана Кръстева – Областна управа – Стара Загора
Маргарита Георгиева – Община Стара Загора

СЕКРЕТАР:
Тони Куцаров – СНЦ „Гражданско обединение-ЕКОЦЕНТЪР"

ЧЛЕНОВЕ:
инж. Веселин Кузманов – директор „Гражданска защита” – Стара Загора
инж. Пенка Начева – директор РИОСВ – Стара Загора
д-р Елена Канева – директор РИОКОЗ – Стара Загора
д-р Златина Нанева – директор РЦЗ – Стара Загора
Тоньо Тонев – председател Окръжен съд – Стара Загора
Константин Тачев – Окръжна прокуратура – Стара Загора
инж. Петър Заяков – директор РУГ – Стара Загора
проф. Светлин Танчев – кмет община Стара Загора
Стефан Дамянов – кмет община - Казанлък
Юлиан Илчев – кмет община – Раднево
Пламен Бараков – зам-кмет община Гълъбово
Васил Донев – кмет община – Чирпан
Николай Грозев – кмет община – Нова Загора
Олег Стоилов - председател Търговско-промишлена палата - Стара Загора
Даниела Димитрова - изп. директор, "Обществен дарителски фонд - Стара Загора"
доц. Иван Върляков – изп. директор РАО”Тракия” – Стара Загора
Румен Георгиев – председател Клуб на Работодателя – Стара Загора
проф. Видьо Видев – председател на СУБ – клон Стара Загора
д-р Светослав Стоименов – председател РЛК – Стара Загора
Антон Атанасов – млад кмет – Стара Загора
Никола Рубаков – зам.-председател – РМЦ”Инициатива” – Стара Загора
Алексей Стоев – председател Тур. дружество „Сърнена гора” – Стара Загора
доц Вера Баракова – Тракийски университет – Стара Загора
д-р Богдана Димитрова – председател на СНЦ”СУПРЕЗ” – Стара Загора
инж. Райчо Гънчев – председател СНЦ”Багатур”