Нямаме култура за потребление на вода

В България няма култура при употреба на водата. В селата и малките градове се полива с питейна вода.Това мнение изрази председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) инженер Иван Иванов пред агенция "Фокус".
"Населените места в България с режим на водата не са малко и са разпръснати по много региони. Засегнати са предимно малки населени места.

Това се получава, тъй като водните ресурси в България не са разпределени пропорционално или хармонично и там, където населените места, предимно села, се водоснабдяват от местни водоизточници, се получава така, че тези местни водоизточници пресъхват бързо. Населените места, които се водоснабдяват с язовири, за радост, към момента нямат проблем”, посочи експертът

Водните ресурси са ограничени, но друг от главните проблеми е именно липсата на култура при използването им. Твърде често точно това води до недостиг на вода.

Като контрамярка, която да ограничи прекомерното разхищение на вода, която може да бъде изключително нужна в даден момент, инженерът посочи въведената политика в някои страни. В тях се работи усърдно по запознаването на населението с идеята за повторното използване на вече преработената вода при поливане например. Друга полезна мярка е и събирането на дъждовна вода, която впоследствие да бъде употребена.

http://inews.bg/