Древни мини ще отопляват Глазгоу

Хората, живеещи в шотландската столица Глазгоу, могат да получават близо 40% от необходимата енергия за отоплението на домовете и бизнес сградите по много екологичен начин. Това може да стане благодарение на система, оползотворяваща геотермалната енергия, съдържаща се в скалите и водите в стари изоставени минни галерии, разположени под града, информира Phys.org.

 

За целите на проекта градският съвет на Глазгоу си сътрудничи с British Geological Survey (BGS). Целта на експертите е да определят кои части на града могат да се захранват по оптимален начин от този енергиен източник. Изследователите вярват, че проектът може да помогне на града да изпълни поставените от правителството цели за намаляване на въглеродните емисии и да осигури доставка на 11% от топлинната енергия от възобновяеми източници до 2020 г.

Благодарените на детайлни 3D модели, генерирани на базата на историческите записи за минната дейност и други източници, учените успели да установят геологията и дълбочината на минните дейност под всяка една точка в централната част на Глазгоу.

Проектът предвижда използването на помпи и тръби, работещи на принципа на хладилния компресор. С тяхна помощ топлината на събралата се в мините вода ще се ползва за загряване на течаща по тръбите вода, която от своя страна ше отоплява домакинствата и офис сградите в града през зимата. През лятото пък процесът може да се обърне и сградите да се охлаждат. Извлечената от тях топлина ще се складира под земята за използване през зимния сезон.

Според експертите мините под града могат да осигурят постоянен източник на нисковъглеродна енергия за града през следващия един век.

 

http://inews.bg/