График за изпитанията на полигон "Змейово" в периода 16-20 юли

Бюлетин за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „Змейово” за времето от 16. 07. 2012 до 22. 07. 2012 г.

16 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси


5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Пожарообезопасяване


17 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за противотанков гранатомет СПГ-9
9. Изстрел за 60 мм МХ
10. Изстрел за 82 мм МХ
11. Пожарообезопасяване


18 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за противотанков гранатомет СПГ-9
9. Изстрел за 60 мм МХ
10. Изстрел за 82 мм МХ
11. Изпитване на БРД


19 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за противотанков гранатомет СПГ-9
9. Изстрел за 60 мм МХ
10. Изстрел за 82 мм МХ
11. Изпитване на БРД


20 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за противотанков гранатомет СПГ-9
9. Изстрел за 60 мм МХ
10. Изстрел за 82 мм МХ
11. Изпитване на БРД

Забележка: 1. При неблагоприятни метеорологични условия за провеждане на полигонни изпитвания, същите ще бъдат препланирани.
2. Изпитванията на боеприпаси се провеждат в светлата част на денонощието от 08,30 часа до 16,30 часа.