График за изпитанията на полигон "Змейово" в периода 09-13 юли

Бюлетин за предстоящите стрелби и изпитвания на полигон „Змейово” за времето от 09.07.2012 до 15.07.2012 г.

09 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7

10 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-22

11 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-22
9. Изстрел за 60 мм МХ
10. Изстрел за 82 мм МХ

12 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за 60 мм МХ
9. Изстрел за 82 мм МХ
10. Изстрел за 122 мм гаубица Д-30

13 юли 2012 година
1. Изстрел (и елементи за него) за 23 мм зенитна установка
2. Изстрел (и елементи за него) за 30 мм оръдие
3. Изстрел (и елементи за него) за 40 мм гранатомет
4. Стрелкови боеприпаси
5. Инженерни боеприпаси
6. Пиротехнически средства и средства за възпламеняване
7. Изстрел за ръчен противотанков гранатомет РПГ-7
8. Изстрел за 82 мм МХ
9. Изстрел за 122 мм гаубица Д-30

Забележка: 1. При неблагоприятни метеорологични условия за провеждане на полигонни изпитвания, същите ще бъдат препланирани.
2. Изпитванията на боеприпаси се провеждат в светлата част на денонощието от 08,30 часа до 16,30 часа.

http://www.mod.bg/