РЕЦИКЛИРАНЕ: Пускаш бутилка, получаваш стотинки

Слагат рециклиращи машини в 80 общини.
Автомати ще ни дават стотинки, ако пуснем в тях бутилки от пластмаса или стъкло, хартиени или метални опаковки. Над 80 общини в България вече са поискали да си набавят рециклиращи машини, в които гражданите ще пускат използвани бутилки и опаковки, а устройството ще им връща стотинки.
Това каза за economymagazine.bg Иво Георгиев, председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия. Рециклиращите центрове разчитат баркода на бутилките и така разбират материала, от който са направени. Те ще разделят, раздробяват и опаковат пуснатите в тях отпадъци. Така ще се избегне необходимостта да се сортират повторно събраните в разноцветните контейнери опаковки, в които сега често се хвърля всякакъв боклук.

Първите рециклиращи машини ще бъдат поставени пилотно в Димитровград и София. Асоциацията на рециклиращата индустрия е кандидатствала с проекта по Програмата за малки проекти пред Глобалния екологичен фонд и е спечелила финансиране на първите машини, които ще бъдат монтирани в България. До момента са осигурени 40 рециклиращи центрове, всеки от които струва около 40 000 лв. без ДДС. В много страни от ЕС такива машини са поставени в магазини от търговски вериги. Там срещу пуснатата бутилка рециклиращата система връща бележка и с нея на касата се приспада определена сума от сметката за покупките. У нас засега ще се връщат стотинки. Сумата ще бъде символична 1-2-3 ст. на бутилка, за да се научат хората на разделно събиране и да помислят за околна среда, обясни Иво Георгиев. Асоциацията е в преговори и с търговски вериги в България за монтирането на такива центрове в техни магазини в страната.
Модерната технология се прилага успешно в 50 държави в света, между които Великобритания, САЩ, Норвегия, Германия, Гърция и други.

http://paper.standartnews.com/