Вятърната енергия във Великобритания се удвоила за последната година

wind 1383432c
Електричеството, генерирано от вятър във Великобритания е нарастнало с 50% за една година, което е резултат от усилията на страната да постигне енергийна независимост, да увеличи дела на чистата енергия и да намали замърсяването. Вятърните ферми на брега са генерирали 3,6 теравата електричество през първото тримесечие на 2012 г. – с 51% повече в сравнение с година по-рано, се казва в изявление на Department of Energy and Climate Change. Офшорните вятърни ферми бележат ръст от 50%, а общият дял на електричеството, генерирано от възобновяеми източници се е увеличило от 7,7% на 11,1% за миналата година.

Великобриятания планира да инсталира 31 гигвата вятърни мощности до 2020 година, като в момента разполага с 6,6 гигавата. Целта е делът на енергията от ВЕИ да достигне 15% до края на десетилетието. Само вятърните ферми са осигурявали електричество за над 6 милиона домакинства през първото тримечие на настоящата година, се казва още в изявлението.

Шотландия пък си е поставила за цел да добива 100% от електроенергията си от чисти източници до 2020 г., като енергията от ВЕИ през 2011 е нараснала с 44,3% през 2011 спрямо 2010 г. или това са рекордните 13 735 гигават часа повече през 2011.

През първото тримесечие на 2012 г. чистата електроенергия е нараснала отново с 45,5% спрямо първото тримесечие на предходната година до 4 590 гигават часа, се казва в изявление на шотландското правителство. През 2011 г. делът на електроенергията от ВЕИ в Шотландия е достигнал 35%.

По материали от: bloomberg

http://greentech-bg.net/