Стара Загора: Къде ще разхождаме домашните любимци?

Постоянната комисия по ТСРТ - община Стара Загора е разгледала представените варианти и одобрила площадките за разходка и занимание на домашни любимци.

В края на април градският парламент прие Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. Съгласно чл.32, ал.1 местоположението на съответните площи се определя от ПК по ТСРТ и се приема от Общинския съвет.

На предстоящата сесия на 28 юни заседателите трябва да гласуват следните предложения:

АБ „Кольо Ганчев":
Северната част на УПИ № V Озеленяване, кв.484 по плана на кв. „К.
Ганчев" с административен адрес бул. „Св. П. Евтимий" № 7, гр. Стара
Загора.

АБ „Център":
В кв.7 - „Индустриален" - северозападната част на „Станционна
градина" на територията на гр. Стара Загора.
В кв.7 - „Индустриален" - югозападната част на „Беройска
градина".
Парк „М. Методи Кусев" - между източната алея и поделението.
В тревната площ - северозападна част на пътен възел при
кръстовището на бул. „Св. П. Евтимий" и бул. „Славянски".

АБ „Железник":
В УПИ № ХV 390, ул. „Ген. Пашинов" срещу бл. № 18, кв.6518 -
„Железник", гр. Стара Загора - общинска собственост.
В УПИ № ІV 354, до жилищна кооперация „Информат", кв. 6513
- „Железник", гр. Стара Загора - общинска собственост.

АБ „Запад":
В пространството между бл.62 и бл.63 в кв.607 - „Три чучура -
север", гр. Стара Загора.
В междублоковото пространство западно от бл.51 в кв.519 В -
„Три чучура - юг", гр. Стара Загора.
В пространството между бл.32 и бл.33, кв.326 - „Казански -
запад", гр. Стара Загора.

АБ „Изток":
В източната част на „Зеления клин" по ул. „Иван Вазов".
В югозападната част на парк „Бедечка" - източно от магазин
„Лидл" - на север от продължението на ул. „Радецки".
В югоизточната част на парк „Бранителите на Стара Загора" - в
района на кв. „Самара - 1".
В тревната площ - североизточна част на пътен възел при
кръстовището на бул. „Св. П. Евтимий" и бул. „Славянски" - срещу „П. Р.
Славейков" № 1.6.На територията на АБ „Зора":
В градинката - зад автобусната спирка срещу ул. „Хрищян
войвода" - в южната част на опитното поле.

http://dariknews.bg/