Пием хром и олово с водата

Пием хром и олово с водата. Това пише в анализ за водните ресурси на страната, направен по поръчка на екоминистерството. Според доклада се оказва, че в 18 от 28 области в страната питейната вода за населението не отговаря на здравните стандарти за безопасност.
Подаването на вода за питейни нужди от замърсени водоизточници би трябвало да бъде забранено според европейска директива.

Откакто страната ни е член на ЕС, са издадени забрани за ползване на четири източника според справка от Министерството на здравеопазването. Това са на Симеоновград, Меричлери, Татарево и Поибрене. Най-зле е положението с чистотата на водата в област Пазарджик.

Там нормата от 5% нестандартни показатели, препоръчана от Световната здравна организация, е надхвърлена над два пъти. Увеличават се и замърсителите в областите Кюстендил и Пловдив, където доскоро не е имало проблеми.
http://www.blitz.bg/